Rólunk

Beszámolók, jelentések:

2018. évi közhasznúsági jelentés: és mellékletek:

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/jelentés11.PDF

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/jelentés10.doc

 

2017. évi közhasznúsági jelentés: és mellékletek:

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/jelentés8.PDF

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/jelentés7.PDF

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/jelentés6.PDF

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/jelentés5.PDF

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/jelentés4.PDF

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/jelentés3.PDF

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/jelentés2.PDF

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/jelentés1.PDF

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/jkv.2017. november.doc

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/jegyzőkönyv 2017. május.doc

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/Jkv. 2017. költségvetés.doc

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/beszámoló 2017..doc

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/kh jelentés 2017..doc

 

2015. évi közhasznúsági jelentés:

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/koz_h_2104.pdf

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/2014kozh2.doc

2014. évi közhasznúsági beszámoló és melléklet:

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/2014.évi beszámoló.doc

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/kozhasznusagi jelentés 2014..doc

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/közhasznú melléklet.pdf

 

2012. évi közhasznúsági beszámoló:

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/20130527191030_kozhasznusagi_jelentes.doc

 

2012. évi egyszerűsített beszámoló: 

http://www.jatszanikeneujra.hu/files/20130527191038_kozhasznu.pdf

 

I. Az Alapító adatai:

Név: Daniel Wilfried Kempchen

Lakcím: DE

Tartózkodási hely: HU

 

II. Az Alapítvány adatai:

1. Az Alapítvány neve: „Játszani kéne újra” Közhasznú Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye: 7150, Bonyhád, Bacsó Béla utca 4. 3/1.

3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet.

4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.

 

III.  Az Alapítvány tartós közérdekű célja:

 

A rohamos léptekkel fejlődő 21. század egyik legtöbbet kutatott szociálpolitikai témája a gyermekszegénység problémája. Olyan mérvű nemzetközi társadalompolitikai probléma ez, amely nem csupán a tudomány, a politika, a kormányzat részéről igényel kiemelt figyelmet, hanem a civil szféra, a magánszemélyek törődését sem nélkülözheti.

A társadalom minden tagjának küzdenie kell a gyermekszegénység ellen, mindenkinek a saját erejéhez és lehetőségeihez mérten.

Az Alapítvány célja, hogy megkeresse, felmérje azokat a területeket, ahol nagy szükség van a segítségre, és összefogja, koordinálja a segítő kezeket,a rászorult gyermekek felé irányítva.

Az Alapítvány azokért a gyerekekért jön létre, akik elfelejtettek játszani. Hogy újra tudjanak játszani. És ahogy Kisvárdai József dala folytatódik:

Játszani kéne újra, nevetve futni a porba, és elfeledni minden bánatot”.

Az Alapítvány célja, hogy a határon innen és határon túl élő – hátrányos helyzetű - gyermekek önfeledt játszásához, tanulásához, társadalmi beilleszkedéséhez vezető utat támogassa, különösen a szerető család nélkül nevelkedő gyermekekről való gondoskodás jótékony segítésével.

Az Alapítvány célja továbbá az elesettek, bajbajutottak, valamint a fogyatékossággal élők felkarolása, és aktív szerepvállalás a problémáik megoldásában.

Az Alapító szándéka, hogy az önmagukról gondoskodni nem tudó, hátrányos helyzetű gyermekek, elesettek, bajbajutottak, fogyatékossággal élők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére – nemzeti és etnikai hovatartozástól függetlenül, és különös tekintettel a határon túl élő magyarság helyzetének javítására - tartós közérdekű célokra alapítványt hozzon létre.

 

IV. Az Alapítvány tartós közérdekű céljait az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

a) gyermekjóléti tevékenység

b) szociális tevékenység

c) családsegítés,

d) hátrányos helyzetű gyermekek ellátását, gondozását, nevelését, oktatását szolgáló programok támogatása,

e) fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának, életfeltételeik javításának elősegítése,

f) gyermek- és ifjúságvédelmi programok, kulturális, művelődési, sport és egyéb szabadidős rendezvények szervezése, támogatása,

g) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

 

 

V.  Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:

  a)  Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően - az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontjában meghatározott szociális, valamint hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése – közhasznú tevékenységet végez.

 

  b) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: pártpolitikai tevékenység, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

 

  c) Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azokat elfogadja, támogatni kívánja.

Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, az Alapítványhoz való csatlakozásról az alapítvány Kuratóriuma dönt.

Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet az Alapítvány céljait figyelembe véve.

 

  d) Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy teljes felhasználásáról kizárólag az Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor.

 

  e) A csatlakozók támogatásuknak az alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláírót illeti meg.

 

  f) Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordíthatja.

 

 

 

Fájlok Letöltés
2012. évi közhasznúsági jelentés Letöltés (132 KB)
2012. évi egyszerűsített beszámoló Letöltés (185,9 KB)