2015 karácsony

Tisztelt Adományozónk!
 
 
A „Játszani kéne újra” Közhasznú Alapítvány, és az Alapítvány támogatottjai nevében 
 
is tisztelettel megköszönöm a 2015. évi adományát!
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2015. év végén is – közhasznú célkitűzéseinknek megfelelően - 
 
hátrányos helyzetű gyermekek, fogyatékkal élők, betegséggel küzdők, rászorult családok 
 
támogatására fordítottuk a juttatásokat.
 
 
 Segítséget nyújtottunk a szeretet ünnepéhez közeledve az alábbi intézményeknek, 
 
családoknak, személyeknek:
 
 -       A testi vagy szellemi fogyatékossággal élők gondozását, foglalkoztatását biztosító, 
 
bonyhádi székhelyű „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény karácsonyi ünnepségét 2015. évben 
 
is támogattuk 50.000,-Ft-tal. Ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy az intézmény ellátottjai 
 
étteremben – egy kedves karácsonyi műsor kíséretében – ebédelhettek. A rendezvény nagy 
 
sikert aratott, nagyon jól érezték magukat, különös tekintettel arra, hogy közülük csak kevesen 
 
jutnak el étterembe mozgáskorlátozottságuk miatt, illetve azért, mert csak segítséggel képesek 
 
enni. Minden nehézséget áthidalt az öröm, ami sugárzott a körükben.
 
-     A bonyhádi Gyermekjóléti feladatokat is ellátó Családsegítő Szolgálat családgondozóinak 
 
javaslata alapján 10 szociálisan rászorult család számára nyújtott –  10.000,-Ft-os - támogatást 
 
Alapítványunk. Fontos szempont volt, hogy a családok önhibájukon kívül kerültek nehéz 
 
anyagi helyzetbe, melyet a családgondozók szakmai tapasztalata alapozott meg. A 
 
támogatásból élelmiszert, édességet, játékot tartalmazó csomag juthatott a családok 
 
karácsonyfája alá.
 
-             Támogatóinknak köszönhetően Alapítványunk 100.000,-Ft-tal hozzájárulhatott 
 
ahhoz, hogy egy 28 éves cikói fiatalember, Zoltán, visszanyerje az életbe vetett hitét. 3 évvel 
 
ezelőtt sztrókot kapott, melynek következtében teljesen lebénult. Szülei nem adták fel a 
 
reményt, keresték a gyógyuláshoz vezető utat. Tudomásukra jutott, hogy egy spanyolországi 
 
professzor hasonló betegeknél - műtéti úton – komoly eredményeket ért el. A többezer eurós 
 
költségeket, a nehéz anyagi körülmények között élő család nem tudta volna vállalni, de 
 
gyűjteni kezdtek, jótékonysági koncertet szerveztek, és 2015 decemberében sor kerülhetett a 
 
műtétre. A család karácsonyi ajándéka a műtét sikerében vetett hitük volt.
 
 
Reméljük, hogy a 2015. évi karácsony hozta el a legnagyobb ajándékot számukra, és Zoltán 
 
újra teljes életet tud majd élni a műtétnek és az utókezeléseknek köszönhetően! Ha anyagi 
 
lehetőségeink engedik, a rehabilitációs költségekben is támogatjuk a családot, az idei évben.
 
Köszönjük támogatását mindazok nevében, akiknek segíthettünk!
 
Póthné dr. Veres Gabriella
 
kuratórium elnöke