2014 karácsony

2014. karácsonya játszani kéne újra módra

 

Hátrányos helyzetű gyermekek, rászorult családok kerültek karácsonyi támogatásunk központjába, hogy az ő karácsonyuk se nélkülözze a boldog pillanatokat.

Az adományozottak kiválasztása a „Völgységben” működő Családsegítő Szolgálat családgondozóinak javaslata, az általuk készített környezettanulmány alapján történt. A családgondozók napi munkájuk során közvetlen kapcsolatban állnak a szociálisan rászorultakkal, nehéz sorsú emberekkel.

Javaslatukban szempont volt, hogy a rászorultak önhibájukon kívül jutottak napi megélhetésüket veszélyeztető élethelyzetükbe.

Így pl. támogatásban részesült egy olyan család, akiknek egyetemista gyermekük ágyban fekvő, mozgásképtelenné vált, már több mint egy éve. Édesanyja ápolja, édesapja lett az egyetlen kereső.

 

Más támogatott családnál egy kiskorú gyermek gyámságát ellátó nagyszülője lett – önmagáról gondoskodni nem képes – beteggé. A gyermek szülei értelmi fogyatékosok, nem alkalmasak szülői felügyeleti joguk gyakorlására. A gyermek további gondozását az anyai testvér vállalta, aki maga is rendkívül nehéz szociális körülmények között él.

Sokgyermekes családok segítésére is tettek javaslatot a családgondozók, amely alapján pl. egy albérletben lakó ötgyermekes házaspár karácsonyfája sem maradt üresen. Ilyen és hasonló helyzetű családoknak nyújtottunk karácsony előtti adományt.

Két családnak 30.000,-Ft,  hét családnak 20.000,-Ft, két családnak pedig 10.000,Ft összegben.

Ahol a családgondozók szükségesnek tartották, ott együtt vásároltak be a családdal tartós élelmiszert, karácsonyi ajándékot. Az arra rászorultaknak tűzifát vettek, a súlyos betegséggel küzdőknek pedig átadásra került a pénz, hogy egészségügyi kezeltetésükre fordíthassák.

A támogatások átvételét, illetve felhasználását a családgondozók és a támogatottak – aláírásukkal – igazolták.